Language

Zaslané dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb. - rok 2016 + odpovědi

Jedná se o přepisy dotazů a odpovědí.

 

Z důvodu některých mimořádně rozsáhlých informací, u některých odpovědí nejsou přiloženy přílohy (dle InfZ §5 odst. 3)

 

V tištěné podobě jsou dotazy včetně odpovědí založeny v sekretariátu v 1. patře Městského úřadu Bílina.