Language

Zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení podle modelu CAF

Zvyšování kvality služeb ve veřejné správě

Procesní řízení a CAF

 

Od září 2010 se začíná na Městském úřadu v Bílině realizovat projekt s názvem „Zavedení procesního řízení Městského úřadu Bílina a sebehodnocení podle modelu CAF“. Tento projekt probíhá v souladu se strategií „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ schválenou Usnesením vládyč.757/2007.

Projekt je prvním krokem k trvalému zvyšování kvality služeb poskytovaných ve veřejné správě, ke zvyšování výkonnosti a efektivnosti. Klíčovým hlediskem je přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných služeb.

První část projektu spočívá v zavedení modelu CAF (společný hodnotící rámec), který umožní získat strukturovaný pohled na fungování a výkonnost MěÚ.  Jeho základem je sebehodnocení, které napomůže organizaci identifikovat silné stránky a příležitosti ke zlepšování.

Druhou částí, jejímž hlavním cílem je systematicky, srozumitelně a přehledně popsat procesy města a jejich vzájemné vazby, bude zavedení procesního řízení MěÚ Bílina.  Zmapováním a oživením klíčových procesů v technologii BPMS může být dosaženo úspor v řádu stovek tisíc až milionů korun.

 

Na tento projekt získalo Město Bílina dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 4,2 mil Kč,  které představují  85% z celkových nákladů projektu (4,95 mil Kč).