Language

Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Bílina včetně podkladů

Město Bílina
Typ předmětu: 
služby
Místo realizace: 
Městský úřad Bílina
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon vuzva_ruru.doc123 KB
Seznam uchazečů: 

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
DHV CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
WÍZNER AA, Rožmberská 610, Český Krumlov
Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, 170 00 Praha 7

Zveřejněno od : 
01.03.2012
Kontakt: 
Ing. Vondráček, tel. 417 810 880, mobil 777 878 768, Ing. Pevná, tel. 417 810 879
Termín podání: 
12.03.2012
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Vybraný uchazeč: 

DHV CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

viz výzva