Language

Zpracování tří územních studií pro rozvojové lokality města Bílina

Město Bílina
Typ předmětu: 
služby
Místo realizace: 
Bílina
Seznam uchazečů: 

Břetislav Malinovský - ARCHINVEST, Nad Turbovou 12, Praha 5
CITYPLAN spol. s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1
DHV CR, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Ing.arch. Luděk Vystyd, nám.Krále Jiřího z Podebrad č.6, 350 02 Cheb
SLADKY´& PARTNERS, Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, 623 00 Brno
ZLÍNCONSULT inženýring, a.s., Hradská 854, 780 01 Zlín
Ing.arch. Radek Lizna, Dvouletky 2695/1574, 100 00 Praha 10
WÍZNER AA, architektonický atelier, Rožmberská 610, Český Krumlov
Bc.Jiří Műller, architekt ČKA 03119, Domoušice 182,439 68

Zveřejněno od : 
08.09.2011
Kontakt: 
Ing. Milan Vondráček - 777878768, Ing. Alice Pevná - 417810879
Termín podání: 
19.09.2011
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

viz výzva