Language

Zpracování územní studie "Teplické Předměstí"

Město Bílina
Místo realizace: 
Městský úřad v Bílině
Typ předmětu: 
služby
Seznam uchazečů: 

Terakon s.r.o., Souvrať 70, 544 75 Mostek
Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám 17, 561 12 Brndýs nad Orlicí
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha
Ing. arch. Viktor Tuček, Na Jezerce 1172, 140 00 Praha 4
MgA. Petr Kocourek, Bednářská 3/1025, 180 00 Praha - Libeň
Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects. Bubenská 1, 170 00 Praha 7
Ing. arch. František Pospíšil, Ph.D., Hlavní 1196/30, 140 00 Praha 4

Zveřejněno od : 
16.12.2015
Kontakt: 
Ing. Vladimíra Kebrtová, tel. 417 810 887, kebrtova@bilina.cz, Ing. Alice Pevná, tel. 417 810 879, pevna@bilina.cz
Termín podání: 
15.01.2016
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Vybraný uchazeč: 

Ing. arch. Petr Brožek, BRAK archtects, Buben ská 1, 170 00 Praha 7

DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina