Language

Zvuk sirény

Jak poznáme varovný signál

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA

Po akustickém tónu sirény, při vyhlašování varovného signálu „Všeobecná výstraha“, bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva  o hrozící nebo vzniklé mimořádné události. 

Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin

 

 

 

POŽÁRNÍ POPLACH

Dosud vyhlašovaný signál zůstává v platnosti a slouží ke svolání jednotek požární ochrany.

Přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty

 

 

 

ZKUŠEBNÍ TÓN

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění "Zkouška sirén" se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

 Nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin

 

 

 

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál “Všeobecná výstraha”, znamená vždycky nějaké nebezpečí.Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

 

Níže uvedené pokyny neplatí při povodni.

 

Okamžitě se ukryjte

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.

Zavřete okna a dveře

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

Zapněte rozhlas nebo televizi

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie.

 

Tyto informace budou v našem městě sdělovány i varovným informačním systémem (VISO), který je instalován na území města jako bezdrátový rozhlas, popř. výstražným a rozhlasovým zařízením na vozidlech městské policie.