Language

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Měrunice formou obecné povahy